<< Lotto 16 - Albania Lotto ...   Lotto 18 - Albania – ... >>

Lotto 17 - Asta Aurora 1

Base d'asta:
100,00 EUR


Albania – Amet Zogu (1925-1939) – Lotto di 5 monete - Albania – Amet Zogu (1925-1939) – Lotto di 5 monete:
Lek 1926 ; Lek 1927 ; ½ Lek 1926 ; ¼ Lek 1926 ; ¼ Lek 1927
insieme di conservazione eccezionale FDC


Offerte

Stato lotto:
Asta chiusa

Asta Aurora 1

Orari

Offerte pre-asta - Fine
09 04 2016 17:00 CEST

Asta di sala - Asta live - Inizio
10 04 2016 14:30 CEST