<< Lotto 11 - Albania Lotto ...   Lotto 13 - Albania Franco ... >>

Lotto 12 - Asta Aurora 1

Base d'asta:
80,00 EUR


Albania 2 Franchi 1937 - Albania – Amet Zogu (1925-1939)
2 Franchi 1937 – Rara AG mm 27 q.FDC


Offerte

Stato lotto:
Asta chiusa

Asta Aurora 1

Orari

Offerte pre-asta - Fine
09 04 2016 17:00 CEST

Asta di sala - Asta live - Inizio
10 04 2016 14:30 CEST